หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ชาติกถา (เกิด)
  • ชรากถา (แก่)
  • พยาธิกถา (เจ็บ)
  • มรณากถา (ตาย)
  • คึกฤทธิ์ตาย
  • บทอำลา
  • ประวัติ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช