นวนิยาย
237 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
1008 หน้า
นวนิยาย
247 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
160 หน้า
นวนิยาย
281 หน้า : ภาพประกอบ

ไผ่แดง / 2541

นวนิยาย
298 หน้า