หนังสือทั่วไป
135 หน้า ; 18 ซม.
    จากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ของพุทธทาส
จากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ของพุทธทาส
หนังสือทั่วไป
242 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
81 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า ; 21 ซม.
    อุทิศถึง พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์และคุณฉลวย ปัทมสถาน
อุทิศถึง พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์และคุณฉลวย ปัทมสถาน
หนังสือทั่วไป
189 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ