นวนิยาย
380 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
332 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม ; 19 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า
หนังสือทั่วไป
336 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
1008 หน้า

อโรคยา / 2545

หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม