หนังสือทั่วไป
320 หน้า
หนังสือทั่วไป
336 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    ประมวลจากรายการ "เพื่อนนอน" ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
Note: ประมวลจากรายการ "เพื่อนนอน" ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
นวนิยาย
1008 หน้า
นวนิยาย
321 หน้า
นวนิยาย
247 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
160 หน้า

อโรคยา / 2545

หนังสือทั่วไป
120 หน้า
นวนิยาย
281 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
536 หน้า ; 21 ซม.