หนังสือทั่วไป
413 หน้า
หนังสือทั่วไป
536 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
156 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
301 หน้า ; 21 ซม.

อโรคยา / 2545

หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
327 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
327 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    ประมวลจากรายการ "เพื่อนนอน" ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
Note: ประมวลจากรายการ "เพื่อนนอน" ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
หนังสือทั่วไป
109 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
321 หน้า