หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
120 หน้า : ภาพสีประกอบ ; 29 ซม.