หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
172 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
นวนิยาย
272 หน้า ; 21 ซม.

ไฟหนาว / 2554

นวนิยาย
648 หน้า ; 21 ซม.

ไม้ป่า / 2554

นวนิยาย
454 หน้า ; 21 ซม.