หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
168 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
69 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
111 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
92 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
205 หน้า ; 21 ซม.
    มนุษย์จำนวนมากมากมายยังหลงคิดเข้าใจว่า ทุกสรรพสิ่งที่แลเห็นรูปลักษณ์ของมันได้ จนแม้กระทั่งตัวมนุษย์เอง คือตัวตนแท้จริงกันทั้งนั้น ทั้งๆ ที่จริงแท้แล้ว เป็นแค่ ?เปลือกนอกของแก่นแท้? ซึ่งเป็นตัวตนจริงๆ ที่เร้นอยู่ข้างในอีกทีหนึ่ง
มนุษย์จำนวนมากมากมายยังหลงคิดเข้าใจว่า ทุกสรรพสิ่งที่แลเห็นรูปลักษณ์ของมันได้ จนแม้กระทั่งตัวมนุษย์เอง คือตัวตนแท้จริงกันทั้งนั้น ทั้งๆ ที่จริงแท้แล้ว เป็นแค่ ?เปลือกนอกของแก่นแท้? ซึ่งเป็นตัวตนจริงๆ ที่เร้นอยู่ข้างในอีกทีหนึ่ง
หนังสือทั่วไป
232 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า

Vocabulary Handbook / 2537

หนังสือทั่วไป
400 หน้า