หนังสือทั่วไป
25 หน้า : ภาพประกอบ
    ที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระธรรมปิฎก 12 มกราคม 2543
Note: ที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระธรรมปิฎก 12 มกราคม 2543
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
110 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
234 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
170 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
487 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
364 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
104 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
106 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
28 หน้า
    พิมพ์แจกเป็นธรรมทานในวาระครบวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ 18 พฤษภาคม 2543
Note: พิมพ์แจกเป็นธรรมทานในวาระครบวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ 18 พฤษภาคม 2543