หนังสือทั่วไป
48 หน้า
    อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายสิงห จตุรธำรง เป็นกรณีพิเศษ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2547
Note: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายสิงห จตุรธำรง เป็นกรณีพิเศษ ณ ฌาปนสถานกองทัพเรือ วัดเครือวัลย์วรวิหาร วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2547
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
276 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
215 หน้า
หนังสือทั่วไป
89 หน้า
    เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ
Note: เนื่องในโอกาสฉลอง 50 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ
หนังสือทั่วไป
294 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า
หนังสือทั่วไป
232 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
152 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
28 หน้า
    พิมพ์แจกเป็นธรรมทานในวาระครบวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ 18 พฤษภาคม 2543
Note: พิมพ์แจกเป็นธรรมทานในวาระครบวันคล้ายวันเกิดศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ 18 พฤษภาคม 2543