หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
205 หน้า ; 21 ซม.
    มนุษย์จำนวนมากมากมายยังหลงคิดเข้าใจว่า ทุกสรรพสิ่งที่แลเห็นรูปลักษณ์ของมันได้ จนแม้กระทั่งตัวมนุษย์เอง คือตัวตนแท้จริงกันทั้งนั้น ทั้งๆ ที่จริงแท้แล้ว เป็นแค่ ?เปลือกนอกของแก่นแท้? ซึ่งเป็นตัวตนจริงๆ ที่เร้นอยู่ข้างในอีกทีหนึ่ง
มนุษย์จำนวนมากมากมายยังหลงคิดเข้าใจว่า ทุกสรรพสิ่งที่แลเห็นรูปลักษณ์ของมันได้ จนแม้กระทั่งตัวมนุษย์เอง คือตัวตนแท้จริงกันทั้งนั้น ทั้งๆ ที่จริงแท้แล้ว เป็นแค่ ?เปลือกนอกของแก่นแท้? ซึ่งเป็นตัวตนจริงๆ ที่เร้นอยู่ข้างในอีกทีหนึ่ง
หนังสือทั่วไป
232 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า
หนังสือทั่วไป
292 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
245 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
202 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.