หนังสือทั่วไป
232 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า