หนังสือทั่วไป
73 หน้า ; 22 ซม.
หนังสืออ้างอิง
394 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
73 หน้า ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
60 หน้า
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบสี
    พิมพ์เป็นธรรมทานในมงคลวารคล้ายวันเกิดอายุครบ80ปีคุณประยูร พรหมสุทธิ
Note: พิมพ์เป็นธรรมทานในมงคลวารคล้ายวันเกิดอายุครบ80ปีคุณประยูร พรหมสุทธิ
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบสี ; 18 ซม.