หนังสือทั่วไป
73 หน้า ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
73 หน้า ; 22 ซม.
    พิมพ์แจกเป็นธรรมทานเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ 18 พฤษภาคม 2550
พิมพ์แจกเป็นธรรมทานเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ 18 พฤษภาคม 2550
หนังสือทั่วไป
(ก-ค) 66 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
  • ข้อจำกัดของเศรษฐศาสตร์แห่งยุคอุตสาหกรรม
  • ลักษณะสำคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
  • หลักการทั่วไปบางประการ ของ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ