หนังสือทั่วไป
(ก-ข) 74 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
77 หน้า ; 19 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
  • คนไทยกับเทคโนโลยี
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ค) 66 หน้า ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ข้อคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
  • ข้อจำกัดของเศรษฐศาสตร์แห่งยุคอุตสาหกรรม
  • ลักษณะสำคัญของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
  • หลักการทั่วไปบางประการ ของ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ