หนังสือทั่วไป
152 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
160 หน้า ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ88ปีวันที่27มีนาคม2542
Note: จัดพิมพ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากรครบ88ปีวันที่27มีนาคม2542
หนังสือทั่วไป
143 หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
267 หน้า ภาพประกอบ แผนผัง
หนังสือทั่วไป
183 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
351 หน้า ภาพประกอบสี
    เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี
Note: เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี
หนังสือทั่วไป
189 หน้า ภาพประกอบสี,แผนที่
หนังสือทั่วไป
136 หน้า ภาพประกอบสี,แผนผัง
หนังสือทั่วไป
627 หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
131 หน้า ภาพประกอบ ตาราง
หนังสือทั่วไป
183 หน้า ภาพประกอบ ตาราง
หนังสือทั่วไป
131 หน้า