หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
182 หน้า
หนังสือทั่วไป
134 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 5/2546
สิ่งพิมพ์ สกศ. ; อันดับที่ 5/2546
หนังสือทั่วไป
136 หน้า
หนังสือทั่วไป
120 หน้า
หนังสือทั่วไป
317 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
447 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • วัดที่เสด็จประพาสต้น ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2447): วัดปรมัยยิกาวาส
 • วัดเขมาภิรตาราม
 • วัดหนองแขม
 • วัดโชติทายการาม
 • วัดสัตตนารถปริวัตร
 • วัดเพลง
 • วัดประดู่
 • วัดพวงมาลัย
 • วัดดาวดึงษ์
 • วัดอัมพวันเจติยาราม
 • พระนครคีรี
 • วัดโกรกกราก
 • วัดบางปลา
 • วัดตีนท่า
 • วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร