งานวิจัย
162 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.
วารสาร
407 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
วารสาร
249 หน้า : ภาพประกอบ