นวนิยาย
514 หน้า ; 21 ซม.
วารสาร
407 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
วารสาร
249 หน้า : ภาพประกอบ