วารสาร
249 หน้า : ภาพประกอบ
วารสาร
407 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่