หนังสืออ้างอิง
(ก-ต)171หน้า ภาพประกอบ:
    ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสืออ้างอิง
148 หน้า
หนังสืออ้างอิง
358 หน้า
หนังสืออ้างอิง
779 หน้า
หนังสืออ้างอิง
336 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
171 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
440 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
317 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซ.ม.
หนังสืออ้างอิง
432 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
472 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
429 หน้า
หนังสือนักธรรม บาลี
223 หน้า ; 24 ซม.