หนังสืออ้างอิง
(ก-ต)171หน้า ภาพประกอบ:
    ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับอัดสำเนา, รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสืออ้างอิง
336 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
400 หน้า ; 20 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
305 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
202 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือนักธรรม บาลี
316 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
472 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
432 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
440 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
(22), 223 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
171 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
358 หน้า
หนังสืออ้างอิง
779 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(17), 725 หน้า
หนังสืออ้างอิง
429 หน้า
หนังสืออ้างอิง
148 หน้า
หนังสือนักธรรม บาลี
223 หน้า ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
317 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซ.ม.
หนังสืออ้างอิง
301 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
239 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.