นวนิยาย
804 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
237 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
78 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
611 หน้า
นวนิยาย
432 หน้า
นวนิยาย
91 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
458 หน้า : ภาพประกอบ
นวนิยาย
457 หน้า
นวนิยาย
373 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
192 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเยี่ยมในรอบ 3 ทศวรรษ ได้รับรางวัลเกียรติยศนับสิบรางวัล
Note: วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเยี่ยมในรอบ 3 ทศวรรษ ได้รับรางวัลเกียรติยศนับสิบรางวัล
นวนิยาย
560 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม ; 21 ซม.