หนังสือทั่วไป
1,245 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต วันที่ 13 ตุลาคม 2555
Note: เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต วันที่ 13 ตุลาคม 2555
หนังสือทั่วไป
[62], 1,135 หน้า ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
[62], 1,089 หน้า ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
[22], 1,424 หน้า ; 27 ซม.