หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เด็กชายรักเรียน ใฝ่ศึกษา และเพื่อ ๆ ชาว Verb และ Tense
 • คำอธิบายของเพื่อน Tense
 • คำอธิบายของเพื่อน V.1
 • คำอธิบายของเพื่อน V.ing
 • ตัวอย่าง 12 Tense กับเพื่อน Tense และเพื่อน Verb
 • การแบ่ง Verb ออกเป็น 2 กลุ่ม
 • คำอธิบายของเพื่อน Regular Verbs กริยาปกติ
 • คำอธิบายของเพื่อน Irregular Verbs กริยาอปกติ
 • บทรวมคำศัพท์สำหรับทบทวน
 • Regular Verbs กริยาปกติ
 • Irregular Verbs กริยาอปกติ
หนังสือทั่วไป
136 หน้า ; 19 ซม.