หนังสือทั่วไป
ix, 103, 8 หน้า ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
495 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
ix, 188, 42 หน้า ; 28 ซม.