หนังสือทั่วไป
288 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า ; 21 ซม.

Charbook / 2541

หนังสือทั่วไป
137 หน้า

Complete TOEIC test / 2559

หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ทำความรู้จัก TOEIC
  • บทที่ 2 หน้าตาข้อสอบ TOEIC - บทที่ 3 รู้จักแต่ละพาร์ตใน TOEIC
  • บทที่ 4 ข้อสอบ TOEIC
  • บทที่ 5 เฉลบข้อสอบ TOEIC
  • บทที่ 6 คำศัพท์ใน TOEIC

CU-TEP Grammar / 2560

หนังสือทั่วไป
267 หน้า ; 26 ซม.

CU-TEP Reading / 2560

หนังสือทั่วไป
327 หน้า : 26 ซม.

ENGLISH GRAMMAR / 2550

หนังสือทั่วไป
1,093 หน้า : ตาราง

ENGLISH GRAMMAR 1 / 2540

หนังสือทั่วไป
70 หน้า

ENGLISH GRAMMAR 2 / 2540

หนังสือทั่วไป
65 หน้า

ENGLISH GRAMMAR 3 / 2541

หนังสือทั่วไป
48 หน้า : ภาพประกอบ

ENGLISH GRAMMAR 4 / 2541

หนังสือทั่วไป
46 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
342 หน้า