หนังสือทั่วไป
258 หน้า
หนังสือทั่วไป
421 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
411 หน้า ; 26 ซม.
    หนังสือ แบบฝึก TOEIC PART V คือข้อสอบ Sentence Completion หรือข้อสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาไวยากรณ์หรือโครงสร้างภาษา หน้าที่ของคำต่างๆ รวมถึงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งข้อสอบลักษณะนี้ไม่เฉพาะเป็นข้อสอบของ TOEIC เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อสอบของข้อสอบมาตรฐานหลายสำนักเช่น TOEFL, TU-GET, CU-TEP เป็นต้น
หนังสือ แบบฝึก TOEIC PART V คือข้อสอบ Sentence Completion หรือข้อสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาไวยากรณ์หรือโครงสร้างภาษา หน้าที่ของคำต่างๆ รวมถึงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งข้อสอบลักษณะนี้ไม่เฉพาะเป็นข้อสอบของ TOEIC เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อสอบของข้อสอบมาตรฐานหลายสำนักเช่น TOEFL, TU-GET, CU-TEP เป็นต้น
หนังสือทั่วไป
138 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
373 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
225 หน้า
หนังสือทั่วไป
ix, 188, 42 หน้า ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
ix, 103, 8 หน้า ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.