งานวิจัย
xviii, 541 หน้า : ตาราง ; 30 ซม. + 1 CD-Rom