สารนิพนธ์
(ญ), 134 หน้า ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
(ฌ), 196 หน้า ; 30 ซม.