หนังสือทั่วไป
ix, 314 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
229 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ก-ช) 128 หน้า ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
ค, 156 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.