หนังสือทั่วไป
304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. + 1 CD-ROM computer optical disc