หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพสี, แผนที่ ; 30 ซม. + 1 CD-Rom