หนังสือทั่วไป

    กรมศิลปากรจัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2549
กรมศิลปากรจัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พุทธศักราช 2549
หนังสือทั่วไป
(22), 174 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(13), 167 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(25), 652 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
132 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 ความเป็นมาของอนุสัญญาไซเตส
  • บทที่ 2 พืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส
  • บทที่ 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชอนุรักษ์
  • บทที่ 4 ชนิดพืชอนุรักษ์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • บทที่ 5 การตรวจสอบชนิดพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส และกฎระเบียบทางการค้า
หนังสือทั่วไป
342 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.