หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.