หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
233 หน้า ; 21 ซม.