หนังสือทั่วไป
(22), 222 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.