หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
300 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
104 หน้า
    จดหมายข่าวราย 2 เดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 มีนาคม-เมษายน 2545
Note: จดหมายข่าวราย 2 เดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 มีนาคม-เมษายน 2545
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
260 หน้า : ภาพประกอบสี
    รวมผลงานเขียนของ 20 ผู้ต้องขังหญิง จากโครงการ "เปิดประตูสู่เส้นทางนักเขียน"
รวมผลงานเขียนของ 20 ผู้ต้องขังหญิง จากโครงการ "เปิดประตูสู่เส้นทางนักเขียน"
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
197 หน้า
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า
หนังสือทั่วไป
308 หน้า : ตารางประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
400 หน้า
หนังสือทั่วไป
196 หน้า : ภาพประกอบ