หนังสือทั่วไป
285 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ห้องสมุดและนวัตกรรม
 • ห้องสมุดกับอนาคต
 • การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 • สัพเพเหระสนทนา
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี
  ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2549
Note: ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2549
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบสี
  ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน-กันยายน 2549
Note: ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน-กันยายน 2549
หนังสืออ้างอิง
223 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
210 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • WORK
 • FACILITIES
 • COLLEAGUES
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
754 หน้า
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
254 หน้า
  ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มกราคม-มิถุนายน 2545
Note: ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 มกราคม-มิถุนายน 2545
หนังสือทั่วไป
346 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • บทที่ 2 การสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 3 แนวคิดของสื่อและการเมือง
 • บทที่ 4 สงครามแห่งศตวรรษที่ 21
 • บทที่ 5 การออกแบบเว็บไซต์และการนำไปใช้ในกิจกรรมทางการเมือง
 • บทที่ 6 การประเมินและการทดสอบการใช้งานของเว้ฐไซต์
 • บทที่ 7 ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ต
 • บทที่ 8 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • บทที่ 9 E-Security
 • บทที่ 10 ระบบการชำระเงิน