วารสาร
80 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  Vol.5 No. 2 April - June 2019
Note: Vol.5 No. 2 April - June 2019
TOC:
 • From the Cover 500 ปี ลีโอนาร์โด ดาวินชี จากรอยยิ้มของโมนาลิซา ถึง ยิ้มสยาม
 • Tourism Trends เรื่องเล่น เรื่องเล็กน้อยมหาศาล
 • Tourism Situation คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยว
 • Tourism Research Startup Nation The Emerging Israel Traveler
 • The Emerging of Lady travlers
 • Low Carbon Tourism The Disappionting Night
 • Pop Culture Tourism เรื่องบันเทิง เรื่องเที่ยว เรื่องเดียวกัน
 • Sport Tourism เหงื่อหยดใหม่ ของ Sport Tourism
 • Tourism Talk Catching the Rainbow
 • Digital Tourism มองเทรนด์ธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ปี 2019

Thammasat Review / 2016

วารสาร
152 p. : tables ; 26 cm.
  Vol.19 No.1 January - June 2016
Note: Vol.19 No.1 January - June 2016
TOC:
 • Capital Structure, Shareholder Independence, and Performance of ASEAN Banks
 • Evidence of and Explanatin for Day-of-the -Week Effects in Thailand's Govenment Bond Market
 • Competitive Advantage and Organizational Behavior of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the Real Estate Sevice Business
 • Guidelines for Management of Blue Swimming Crab Resources by Small Fishing-Boat Fishery Communities Based on Local Wisdom : Case Study of Phe Bay of Rayong Province
 • Creative Toursim Achievement in Thailand : Evaluated by Experts and Tourists
 • The Construction of Saxredness of the Votive Phlaeng Khorat
 • Walking-on borderland : Karen Stratigies and Tactice fo Survival at the Thailand-Burma Border
 • Apsara's Ordeal of Fire : The Politics of Sense in the Everyday Life of Cambodian Bar Girls

Thammasat Review / 2016

วารสาร
121 p. : tables ; 26 cm.
  Vol.19 No.2 July - December 2016
Note: Vol.19 No.2 July - December 2016
TOC:
 • Self-transformation Strategies of Development : The Emergence of Indigo-dyed Texile Entrepreneurs in Sakon Nakhon, Thailand
 • Communicatin through Melody and Lyrics : Cultural Identity of the Moklen
 • "Rao Rak Nay Luang" : Crafting Malay Muslims' Subjectivity through the Sovereign Thai Monarch
 • Rational Choice Theory and Voter Turnout : Models and Problems of a D Term
 • Lifestyle Migration in Thailand : A Case Study of Germa;n Migrants in Pattaya
 • The Meaning of the Notion of Beauty from Antiquity to the Eighteenth Century

Thammasat Review / 2016

วารสาร
108 p. : tables ; 26 cm.
  Vol.20 No.1 January - June 2017
Note: Vol.20 No.1 January - June 2017
TOC:
 • Weather-Induced Mood Effects on Stock Returns
 • Does Bank Competition Contribute of Financial Stability?
 • Spiritual Education : Thailand's Delinking of Learning and Knowledge from the Economy
 • Hybrid Urban Planning : New Perspectives for Management of Specific Plan by the Integratin of Urban Planning and Urbanization of Way-Ket Area Chiang Mai City
 • The Status of Local Songwriters in M;yanmar in the Enjotment of Material Interests from a Human Rights Framework
 • Banned Books as a State Apparatus in the Qing Dynasty : Ethnicity, Power and Concupiscence

Thammasat Review / 2017

วารสาร
125 p. : illus, charts, tables ; 26 cm.
  Vol. 20 No. 2 July - December 2017
Note: Vol. 20 No. 2 July - December 2017
TOC:
 • Barriers to Bangkok as a Smart Destination with Internet of Things Technology
 • Superstitious Behaviors and Perceived Job Performance of Internal Auditing Staffs in Thailand
 • Complex Conditions and Factors Determining the Success of Community Land Deeds : A Case Study of Mae Aow Village, Pasang District, Lamphun Province
 • Construct of a Cross-Border Community in-between the Thailand and Myanmar's Border Space through Cross-Border Movements of Ethnic Traders
 • Multiculturalism and Its Impacts in the Deep South of Thailand : A Case Study of the Christian Community in Pattani
 • Love, Anger an dHate of the Red Shirts : The Contestation of Meanings of Politics and Justice

Thammasat Review / 2018

วารสาร
165 p. : illus, charts, tables ; 26 cm.
  Vol. 21 No. 1 January - June 2018
Note: Vol. 21 No. 1 January - June 2018
TOC:
 • The Determinant of Enterprise Risk Management Impllementation : Evidence in Thailand and Malaysia
 • The Impact of Health Insurance Coverage on Cancer Screening among Women in Thailand
 • Urban Archaeology in Bangkok
 • Simulacra, Simulatin, and the Internationalization of High Education in Thailand
 • Social Protection for Those Who Are Left Behind as a Result of Migration : Myanmar Case Study and Proposed Recommendations for Consideration
 • The Role of Mindfulness Meditation on Stock Trading Performance
 • Knobbed Ware from Archaeological Sites in Thailand : An Evidence of Early Exchange between South Asia and Southeast Asia
 • The Commodification of Culture : Bhutan's Tourism in globalisation Context

Thammasat Review / 2018

วารสาร
253 p. : illus, charts, tables ; 26 cm.
  Vol.21 No.2 July - Decempber 2018
Note: Vol.21 No.2 July - Decempber 2018
TOC:
 • Christianity, Ancestor Worship. and Cultural Revitalization among Akha Communities in the Upper Mekhong Region
 • Day-Seasonal Efficiency of the Stock Exchane of Thailand
 • Framing Climate Change : A Comparative Analysis of Thailnd's Press coverage on COP 21 Paris Agreement
 • The Thai Medical Tourism Supply Chain : Its Stakeholders, Their Collaboratin and Informatin Exchange
 • Limitations of the Myanmar Government in Reforming Copyright Loaw to Meet Local Author's Concerns and The Standard of Articld 15 ZcX of ICESCR
 • Co-management Concept : Reactical Variation in Ob Luang National Park
 • Impact of Digital Media Usage on Human Happiness an dWell Being - An Analysis of Rural Comunities in Thailand
 • Book Review : Moral Tribes Emotion, Reason, and the Gap Between Us and Them
 • Understanding Competitive Advantage of Organic Agriculture Through the Natural-Resource-Based View : Case Studies of Three Organic Rice Producer Networks
 • Dispute Mediation Abroad : An Alternative Conflict Resolution
 • The Body, Merit - Making and Ancestor Worship : Mask Festivals in Thailand and Laos
 • Armed Conflicts between the Kachin Independence Organization and Myanmar Army : A Conflict analysis
หนังสือทั่วไป
144 p. : cols. ill., tables
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
64 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
359 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
430 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
152 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
470 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
435 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
117 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
133 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
552 หน้า
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ภาพประกอบสี