หนังสือทั่วไป
(xx), 700 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
464 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
281 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
588 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
800 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
420 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
199 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
208 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
500 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า
หนังสือทั่วไป
236 หน้า
    โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 50 ชุดพื้นฐานมนุษยศาสตร์ ลำดับที่ 2
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 50 ชุดพื้นฐานมนุษยศาสตร์ ลำดับที่ 2
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ