หนังสือทั่วไป
237 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
177 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 จัดฉาก
 • ส่วนที่ 2 เข้าประเด็น
 • ส่วนที่ 3 ก้าวต่อไป
 • นัดติดตามผล
หนังสือทั่วไป
182 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
210 หน้า
หนังสือทั่วไป
334 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ลดความเครียดในที่ทำงาน
 • ทำบ้านให้ผ่อนคลาย
 • ธรรมชาติ ยาชั้นเยี่ยม
 • มีเพื่อน...พบสุข
 • ปลดล็อคความเครียด
หนังสือทั่วไป
305 หน้า
หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำนำ
 • คำนิยม
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 ชีวิต ร่างกาย
 • บทที่ 2 คิด
 • บทที่ 3 งาน
 • บทที่ 4 พลัง
 • บทที่ 5 ปัญญา
 • บทที่ 6 นิสัย
 • บทที่ 7 ความสำเร็จ
 • บทที่ 8 ความผิดพลาดล้อเหลว
 • บทที่ 9 การศึกษาเรียนรู้
 • บทที่ 10 หลักการ/ทฤษฎี
 • บทที่ 11 พุทธพยากรณ์
 • บรรณานุกรม
 • ประวัติผู้เขียน
 • ปัจฉิมกถา
หนังสือทั่วไป
350 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • การอยู่รอด กฎทองข้อที่ 1 มนุษย์มีวิวัฒนาการ สมองของมนุษย์ก็เช่นกัน
 • การออกกำลังกาย กฎทองข้อที่ 2 ออกกำลังเพิ่มพลังสมอง
 • การนอนหลับ กฎทองข้อที่ 3 หลับให้เต็มอิ่ม คิดได้เต็มที่
 • ความเครียด กฎทองข้อที่ 4 สมองที่ตึงเครียดย่อมเรียนรู้ได้ย่ำแย่
 • การเชื่อมโยง กฎทองข้อที่ 5 สมองของคนเรามีการเชื่อมโยงที่แตกต่างกัน
 • ความจดจ่อ กฎหองข้อที่ 6 คนเราไม่จดจ่อกับสิ่งที่น่าเบื่อ
 • ความจำ กฎทองข้อที่ 7 ทบทวนซ้ำ ๆ เพื่อให้จำได้
 • การรวมประสาทสัมผัส กฎทองข้อที่ 8 กระตุ้นประสาทสัมผัสให้ทำงานดีขึ้น
 • การมองเห็น กฎทองข้อที่ 9 การมองเห็นเหนือกว่าประสาทสัมผัสทุกอย่าง
 • เสียงดนตรี กฎทองข้อที่ 10 เรียนหรือฟังดนตรีเพื่อเพิ่มพลังสมอง
 • เพศ กฎทองข้อที่ 11 สมองของชายหญิงนั้นไม่เหมือนกัน
 • การสำรวจ กฎทองข้อที่ 12 เรามีความเป็นนักสำรวจผู้ยิงใหญ่อยู่ในสายเลือด
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ
หนังสือทั่วไป
160 หน้า
หนังสือทั่วไป
329หน้า
หนังสือทั่วไป
174 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
174 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
191 หน้า
หนังสือทั่วไป
321 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
191 หน้า ; 15 ซม.
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
323 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
310 หน้า
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
205 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
157 หน้า
หนังสือทั่วไป
180 หน้า
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
184 หน้า
หนังสือทั่วไป
200 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
169 หน้า ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
420 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
366 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
528 p.
หนังสือทั่วไป
328 p. ; 24 cm.
  Here at last is the only up-to-date history of American philosophy, an American counterpart to Bertrand Russell's History of Western Philosophy . In this fascinating volume, the eminent historian Bruce Kuklick tells the story of the growth of philosophical thinking in the United States, in the context of intellectual and social change. He sketches the genesis of these intellectual practices in New England Calvinism and the writing of Jonathan Edwards. He discusses theology in the eighteenth and nineteenth centuries and the origins of collegiate philosophy in the early part of the nineteenth century. We see the development of secular preconceptions and the emergence, after Darwin's writings of the mid-late nineteenth century, of forms of thought hostile to religion. All of the great American thinkers are portrayed and their contributions to philosophy assessed--from Charles Peirce to William James, John Dewey to C. I. Lewis, and Wilfrid Sellars to W. V. Quine. The work brings us right up to date with the first historical treatment of the period after pragmatism, and the fragmentation of philosophy in the second half of the twentieth century. The author steers a controversial course between the divergent views that historians and philosophers take of the significance of philosophy in recent years.
Here at last is the only up-to-date history of American philosophy, an American counterpart to Bertrand Russell's History of Western Philosophy . In this fascinating volume, the eminent historian Bruce Kuklick tells the story of the growth of philosophical thinking in the United States, in the context of intellectual and social change. He sketches the genesis of these intellectual practices in New England Calvinism and the writing of Jonathan Edwards. He discusses theology in the eighteenth and nineteenth centuries and the origins of collegiate philosophy in the early part of the nineteenth century. We see the development of secular preconceptions and the emergence, after Darwin's writings of the mid-late nineteenth century, of forms of thought hostile to religion. All of the great American thinkers are portrayed and their contributions to philosophy assessed--from Charles Peirce to William James, John Dewey to C. I. Lewis, and Wilfrid Sellars to W. V. Quine. The work brings us right up to date with the first historical treatment of the period after pragmatism, and the fragmentation of philosophy in the second half of the twentieth century. The author steers a controversial course between the divergent views that historians and philosophers take of the significance of philosophy in recent years.
หนังสือทั่วไป
521p.
หนังสือทั่วไป
614p.
หนังสือทั่วไป
479P.
หนังสือทั่วไป
370P.
หนังสือทั่วไป
480p,
หนังสือทั่วไป
440p.
หนังสือทั่วไป
509p.
หนังสือทั่วไป
496p.
หนังสือทั่วไป
577p.

Adolescence / 2017

หนังสือทั่วไป
xx, 500 p. : col. illus. ; 27 cm.
  View TOC
TOC:
 • Part 1 The Fundamental Changes of Adolescence
 • Part 2 The Contexts of Adolescence
 • Part 3 Psychosicial Development During Adolescence
หนังสือทั่วไป
268 p. : ill. ; 26 cm.
หนังสือทั่วไป
64 p.
หนังสือทั่วไป
214 p.

Applied Psychology / 2014

หนังสือทั่วไป
(x), 318 pages : illustrations ; 25 cm.
หนังสือทั่วไป
414 หน้า
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.

Children / 2019

หนังสือทั่วไป
xl, 505 p. : col.illus, ; 28 cm.
  This International Student Edition is for use outside of the U.S.
Note: This International Student Edition is for use outside of the U.S.
TOC:
 • Section 1. The Nature of Children's Development
 • Section 2 Beginnings
 • Section 3 Infancy
 • Section 4 Early Childhood
 • Section 5 Middle and Late Childhood
 • Section 6 Adolescence
หนังสือทั่วไป
586 p. : ill col. ; 28 cm.
หนังสือทั่วไป
180 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Part 1 ทำความรู้จัก Coaching with Love
 • Part 2 เตรียมตัว เตรียมใจ จะไปเป็นโค้ช
 • Part 3 หลักการและเครื่องมือของ Coaching with Love
 • Part 4 ขั้นตอนการโค้ชด้วยวิถี Coaching with Love
หนังสือทั่วไป
438 p. ; 28 cm.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.

Critical Thinking / 2015

หนังสือทั่วไป
xxii, 484 p. : lii. ; 26 cm.
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
217 หน้า
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
147 หน้า
หนังสือทั่วไป
98 หน้า
หนังสือทั่วไป
449 p. ; 24 cm.
  With a clear presentation, Ethics: Theory and Practice educates readers about ethical theory and has them apply what they learn to specific classic and contemporary moral problems (lying, cheating, establishing ethical business practices, honoring ethical obligations in medicine, etc.). Jacques P. Thiroux first wrote this text 1977 in order to educate readers about ethical theory and its applications in a way that beginning students could understand. The result was an accessible text that isn't too technical and doesn't plunge into complex readings without sufficient background. The text is fully updated with global issues and non-Western ethical views. Keith W. Krasemann now continues Thiroux's efforts of making Ethical Ideas accesible to students. Besides updating the foundations of the text, Krasemann incoporates new and relevant material, most of which is often unique only to this text.
With a clear presentation, Ethics: Theory and Practice educates readers about ethical theory and has them apply what they learn to specific classic and contemporary moral problems (lying, cheating, establishing ethical business practices, honoring ethical obligations in medicine, etc.). Jacques P. Thiroux first wrote this text 1977 in order to educate readers about ethical theory and its applications in a way that beginning students could understand. The result was an accessible text that isn't too technical and doesn't plunge into complex readings without sufficient background. The text is fully updated with global issues and non-Western ethical views. Keith W. Krasemann now continues Thiroux's efforts of making Ethical Ideas accesible to students. Besides updating the foundations of the text, Krasemann incoporates new and relevant material, most of which is often unique only to this text.
หนังสือทั่วไป
xxvii, 576 p. : col.illus, ; 28 cm.
  View TOC
TOC:
 • 1. About Human Development
 • 2. Beginnings
 • 3. Early Childhood
 • 4. Middle Childhood
 • 5. Adolescence
 • 6. Emerging and Young Adulthood
 • 7. Middle Adulthood
 • 8. Late Adulthood
 • 9. The End of Life

Exploring Research / 2018

หนังสือทั่วไป
xxiv, 270 p. : grid. ; 28 cm.
  View TOC
TOC:
 • 1. The Role and Importance of Research
 • 2. The Research Process
 • 3A Selecting a Problem and Reviewing the Research
 • 3B The Importance of Practicing Ethics in Research
 • 4. Sampling and Generalizability
 • 5. Measurement, Reliability, and Validity
 • 6. Methods of Measuring Behavior
 • 7. Data Collection and Descriptive Statistics
 • 8. Introducing Inferential Statistics
 • 9. Nonexperimetal Research
 • 10. Nonexperimental Research
 • 11. Pre- and True Experimental Research Methods
 • 12. Quasi-Experimental Research
 • 13. Writing a Research Proposal
 • 14. Writing a Research Manuscript
หนังสือทั่วไป
635 p.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Defining Future อดีตศึกษาเรื่องอนาคต
 • Know Yourself รู้จักตัว
 • Managing Oneself จัดการตน
 • What are your Strengths ยืนบนจุดแข็ง
 • Soul Searching แสวงหาจิตวิญญาณ
 • Reinventing Yourself ประสานสร้างตนใหม่
 • Focus มั่นในทิศทาง
 • Identity สร้างสรรค์อัตลักษณ์
 • Designing Future นักออกแบบอนาคต
 • Small and Smart เล็กและงดงาม
 • The Past นิยามอดีต
หนังสือทั่วไป
339 p.
หนังสือทั่วไป
604 p.
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
123 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
149 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
266 p.
หนังสือทั่วไป
400 p.
หนังสือทั่วไป
364 p.

Indian Philosophy / 1997

หนังสือทั่วไป
302 p.
หนังสือทั่วไป
263 p.
หนังสือทั่วไป
944 p.
หนังสือทั่วไป
762 p.
หนังสือทั่วไป
487 p.
หนังสือทั่วไป
ii, 394 p. : charts ; 28 cm.
  View TOC
TOC:
 • 1. Research in the Behavioral Sciences
 • 2. Behavioral Variability and Research
 • 3. The Measurement of Behavior
 • 4. Approaches to Psychological Measurement
 • 5. Selecting Research Participants
 • 6. Descriptive Research
 • 7. Correlational Research
 • 8. Advanced Correlational Strategies
 • 9. Basic Issures in Experimental Research
 • 10. Experinemtal Design
 • 11. Analyzing Experimental Data
 • 12. Analyzing Complex Experimental Designs
 • 13. Quasi-Experimental Designs
 • 14. Single-Case Research
 • 15. Ethical Issues in Behavioral Research
หนังสือทั่วไป
291 p. ; 23 cm.
  Introduction to German Philosophy is the only book in English to provide a comprehensive account of the key ideas and arguments of modern German philosophy from Kant to the present.
Introduction to German Philosophy is the only book in English to provide a comprehensive account of the key ideas and arguments of modern German philosophy from Kant to the present.
หนังสือทั่วไป
535 [93] p. : col. illus. ; 27 cm.
  View TOC
TOC:
 • 1. Exploring Psychology
 • 2. Understanding Personality
 • 3. Human Development
 • 4. The Nersous System
 • 5. Consciousness
 • 6. The Senses
 • 7. Cognition
 • 8. Memor
 • 9. Learning and Conditining
 • 10 .Sociocultural Influences on Human Behavior
 • 11. Psychological Disorders
 • 12. Treatment and Psychotherapy
 • 13. Emotion, Stress, and Health
 • 14. Motivation
หนังสือทั่วไป
xliv, 756 p. : col.illus. ; 27 cm.
  View TOC
TOC:
 • Section 1 The Life-Span Perspective
 • Section 2 Beginnings
 • Section 3 Infanc
 • Section 4 Early Childhood
 • Section 5 Middle and Late Childhood
 • Section 6 Adoloscence
 • Section 7 Early Adulthood
 • Section 8 Middle Adulthood
 • Section 9 Late Adulthood
 • Section 10 Endings
หนังสือทั่วไป
434 p.