หนังสือทั่วไป
273 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ประชาธิปไตยในอุดมคติ
 • บทที่ 2 วัฒนธรรมทางการเมือง
 • บทที่ 3 ประชาธิปไตยไทย พ.ศ.2475-2490
 • บทที่ 4 ประชาธิปไตยปัจจุบัน
 • บทที่ 5 การพัฒนาประชาธิปไตย
หนังสือทั่วไป
325 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทนำ ปรัชญาการเมือง
 • บทที่ 1 เพลโต
 • บทที่ 2 อาริสโตเติล
 • บทที่ 3 มาคิอาเวลลี
 • บทที่ 4 ทอมัส ฮอบส์
 • บทที่ 5 ฌอง ฌาค รุสโซ
 • บทที่ 6 คาร์ล มากซ์
 • บทที่ 7 ปรัชญาการเมืองโบราณกับทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ : ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลง
หนังสือทั่วไป
181 หน้า
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
303 หน้า
หนังสือทั่วไป
128 หน้า
หนังสือทั่วไป
309 หน้า