หนังสือทั่วไป
iii, 399 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
III, 252 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
xxviii, 350 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
218 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
xix, 203 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
vi, 204 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
xxxiv, 218 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
vi, 207 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
250 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
461 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
444 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
464 หน้า ; 21 ซม.