หนังสือทั่วไป
396 หน้า
หนังสือทั่วไป
284 หน้า
หนังสือทั่วไป
262 หน้า
หนังสือทั่วไป
370 หน้า
หนังสือทั่วไป
458 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
488 หน้า
หนังสือทั่วไป
255 หน้า
หนังสือทั่วไป
190 หน้า
หนังสือทั่วไป
367 หน้า
หนังสือทั่วไป
335 หน้า
หนังสือทั่วไป
257 หน้า
หนังสือทั่วไป
411 หน้า ; 26 ซม.
    หนังสือ แบบฝึก TOEIC PART V คือข้อสอบ Sentence Completion หรือข้อสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาไวยากรณ์หรือโครงสร้างภาษา หน้าที่ของคำต่างๆ รวมถึงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งข้อสอบลักษณะนี้ไม่เฉพาะเป็นข้อสอบของ TOEIC เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อสอบของข้อสอบมาตรฐานหลายสำนักเช่น TOEFL, TU-GET, CU-TEP เป็นต้น
หนังสือ แบบฝึก TOEIC PART V คือข้อสอบ Sentence Completion หรือข้อสอบที่เกี่ยวกับเนื้อหาไวยากรณ์หรือโครงสร้างภาษา หน้าที่ของคำต่างๆ รวมถึงการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งข้อสอบลักษณะนี้ไม่เฉพาะเป็นข้อสอบของ TOEIC เท่านั้น แต่ยังเป็นข้อสอบของข้อสอบมาตรฐานหลายสำนักเช่น TOEFL, TU-GET, CU-TEP เป็นต้น