หนังสือทั่วไป
51 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
120 หน้า ; 21 ซม.