หนังสือทั่วไป
451 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์น้อมเกล้าฯถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวงวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2528
Note: จัดพิมพ์น้อมเกล้าฯถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวงวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2528
หนังสือทั่วไป
(28), 323 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 จิตร ภูมิศักดิ์ในประวัติศาสตร์ไทย
  • บทที่ 2 โฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน
  • บทที่ 3 ระบอบฟิสดัลในอดีตของไทย
  • บทที่ 4 บทสรุป