หนังสือทั่วไป
154 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟ
หนังสือทั่วไป
433 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
335 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
280 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
40 หน้า
หนังสือทั่วไป
(17), 331 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ระบบฟิสดัล
 • บทที่ 2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจเงินตรา การเกิดเมือง และผลกระทบต่อระบบฟิวดัล
 • บทที่ 3 รัฐในระบบฟิสดัลยุคหลัง
 • บทที่ 4 การสิ้นสุดของยุคกลางและวิวัฒนาการรัฐ
 • บทที่ 5 การขยายพรมแดนของระบบเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
 • บทที่ 6 รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ฝรั่งเศส - บทที่ 7 รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์อังกฤษ - บทที่ 8 การปฏิวัติอังกฤษ
 • บทที่ 9 การปฏิวติฝรั่งเศส
 • บทที่ 10 อังกฤษและฝรั่งเศส : สงครรามและการสร้างรัฐ
หนังสือทั่วไป
185 หน้า
หนังสือทั่วไป
579 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
324 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สี่ปีแห่งการนองเลือด สงครามกลางเมืองอังกฤษคร้ังที่ 1 (1642-1646)
 • บทที่ 2 อุบายของกษัตริย์ สงครามกลางเมืองอังกฤษคร้ังที่ 2 (1648-1649)
 • บทที่ 3 นองเลือดแบบไม่หยุดพัก สงครามกลางเมืองอังกฤษคร้ังที่ 3 (1649-1651)
 • บทส่งท้าย หลังจากที่ควันปืนจางหาย
 • บทเพิ่มเติม อีกฟากของมหาสมุทร อาณานิคมอังกฤษ ในช่วงสงครามกลางเมือง