หนังสือทั่วไป
372 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
380 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.

ผญา / 2556

หนังสือทั่วไป
264 หน้า ; 20 ซม.
หนังสือทั่วไป
279 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
72 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 อีสานนับแต่อดีต ประวัติศาสตร์การกำเนิดชุมชนแถบลุ่มแม่น้ำโขงตอนกลาง
  • วัฒนธรรมแถบภาคอีสานที่คล้ายคลึงกับประเทศเพื่อนบ้าน
  • สินค้าและสถานที่ขึ้นชื่อในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน
  • บทที่ 2 อีสานกับการก้าวสู่อนาคต
  • บทบาทของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานหลังเปิด AEC
  • โครงการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • ศักยภาพภูมิภาคอีสานกับ AEC
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ